Managed services решенија

Секторот Managed services им нуди на корисниците услуги што треба да обезбедат поголема флексибилност во работењето како и да ги унапредат нивните IT операции.

Зошто „Managed“ IT моделот е вистинско решение?

Во споредба со традиционалниот деловен модел, преминувањето кон Managed моделот подразбира намалување на инвестиционите и оперативните трошоци, зголемување на квалитетот на ИТ услугите и зголемена флексибилност во управувањето со деловните активности.

Managed services решенија

Секторот Managed services им нуди на корисниците услуги што треба да обезбедат поголема флексибилност во работењето како и да ги унапредат нивните IT операции.

Зошто „Managed“ IT моделот е вистинско решение?

Во споредба со традиционалниот деловен модел, преминувањето кон Managed моделот подразбира намалување на инвестиционите и оперативните трошоци, зголемување на квалитетот на ИТ услугите и зголемена флексибилност во управувањето со деловните активности.

MANAGED SERVICES РЕШЕНИЈА

 • mNOC (MANAGED NETWORK OPERATIONS CENTER)

  Managed Network Operations Center (mNOC) – Центарот за надгледување на корисничката IT инфраструктура обезбедува поддршка 24 часа, 7 дена во неделата, во текот на целата година. Нашите вработени реагираат на аларми и на проблеми што можат да се јават кај клиентите и обезбедуваат брзо информирање и одговори на сите прашања и нејаснотии. Стандардни услуги во нашата понуда:

  ERROR CONTROL (Контрола на грешки)

  Имајте детален увид во состојбата со инфраструктурата – mNOC обезбедува покриеност на сите сервиси во инфраструктурата (мрежа, datacenter, апликации, десктоп);
  Откријте го проблемот пред да се појави - mNOC обезбедува исклучително строги нивоа на SLA за откривање, препознавање и известување, и
  Откријте ја грешката пред да се случи – со проактивен надзор mNOC може да се детектираат потенцијални проблеми на инфраструктурата пред несаканиот настан/инцидент.

  PERFORMANCE CONTROL (Контрола на перформанси)

  Препознајте ги тесните грла – mNOC ги препознава тесните грла во инфраструктурата што ги забавуваат стандардните деловни процеси и влијаат врз нивната нормална работа; и
  Оптимизирајте ја инфраструктурата – наместо вложување во инфраструктурен капацитет, со mNOC можете да ја оптимизирате постојната инфраструктура за да обезбедите адекватни перформанси каде и кога тие ви се потребни.

  ROOT CAUSE ANALYSIS – Ако вашиот систем и деловните апликации доживуваат забавеност во работата или имате проблеми во комуникацијата, со анализа на причините го детектираме изворот на проблемот за тие повеќе да не се повторуваат. На тој начин овозможуваме ефикасен увид во консолидираниот статус на услугата и во перформансите на услугата.

 • SOC (SECURITY OPERATIONS CENTER)

  Во услови што денес владеат на пазарот, IT Security не може да биде само уште една од функциите на IT, туку претставува клучен елемент за урамнотежено и сигурно работење на компанијата. SOC ви овозможува да го направите основниот оперативен чекор за да ја зголемите безбедноста на системот, постигнете висок степен на видливост на целиот систем и со само тоа, да ги намалите ризиците што произлегуваат од работењето. Освен што активно се следи работата на системот, низ оваа функција Сага обезбедува филтрирање, пронаоѓање на корелација и фокусирање на вистинските инциденти. SOC услугата на Сага се приспособува кон специфичностите на секое опкружување и на секоја организација. Нашите експерти за безбедност активно работат со секој корисник за да може на вистински начин се анализираат нивните барања и за да се обезбеди целосна покриеност на сите сигурносни аспекти на системот.

 • MANAGED IT INFRASTRUCTURE (DATACENTER OUTSORCING)

  Вложувањето во IT инфраструктурата и нејзиното одржување многу често е голема ставка во буџетот на секоја компанија. Сразмерно на големината на компанијата се зголемува и потребата за вложување во нејзина инфраструктура. Животниот циклус на дата-центар опремата, а со самото тоа и инвестициониот циклус се повторуваат на неколку години. Се појавуваат нови технологии и се отвораат нови можности за унапредување на работењето за што е потребно да се вложат дополнителни средства, знаење и луѓе.
  Со Managed IT Infrastructure services на САГА ви се дава можност на едноставен начин да одговорите на предизвиците на унапредувањето:

  • OUTSOURCING – Плаќајте ја опремата во текот на периодот на експлоатација, со обезбедени услуги на одржување, администрација, со гарантирано ниво на сервис (SLA)
  • ЗНАЕЊЕ И ЛУЃЕ – Нашите инженери од разни области на IT операциите кои поседуваат повеќе од 300 сертификати, ангажирано и со примена на сите потребни знаења ќе управуваат со вашата IT инфраструктура на начин што соодветствува на потребите на вашето работење.

 • MANAGED IT OPERATIONS

  Брзите технолошки иновации се составен дел од работењето на компаниите од различни профили, големини и индустрии. За да бидете конкурентни, меѓу другото, вашето работење треба да биде поддржано со флексибилни IT операции. Една од најочигледните промени кон која е потребно да се приспособите е дигитализацијата. Без вистински одговор на овој предизвик останувате надвор од пазарот, а со самото тоа останувате без сите расположливи можности за и понатаму да го унапредите и развивате својот бизнис. Можете ли самите да се преселите во дигиталниот свет?

 • MOBILE DEVICE MANAGEMENT

  Времето кога компјутерите беа главна алатка за деловна комуникација и работа веќе долго време е зад нас. Мобилните телефони, таблетите и дигиталните часовници денес се уреди што претставуваат стандард на секоја корпоративна мрежа. Комуникацијата по пат на мобилни уреди одамна го презеде водството од традиционалните канали, како што се компјутерите и фиксната телефонија. Mobile Device Management обезбедува целосно управување со мобилните уреди и со мрежата што тие ја користат, лесен и безбеден пристап до системот, без оглед од каде му пристапуваат вработените во вашата компанија.

 • MANAGED WORKPLACE

  Колку ви се стари корисничките компјутери и лаптопи? Дали се под гаранција? Дали софтверот ви е лиценциран на сите уреди? Колку трошите на компјутери, монитори, глувчиња, тастатури, печатари, телефони...?
  За да биде функционално, секое работно место мора да биде соодветно опремено. Вложувањето во опремата на работното место е трошок што е неопходен за да може секој нов вработен да го даде својот максимум во извршувањето на доделените задачи. Опремувањето на работното место некогаш може да биде задача што одзема многу време, кое вашиот IT персонал може да го искористи за други поважни активности.

 • SMALL BUSINESS SOLUTIONS

  Секоја мала фирма работи со цел да напредува и да расте. За да биде можно тоа, покрај желбата, работата и мотивацијата, неопходни се и одредени вложувања. Решенијата на Сага им даваат можност на малите фирми да ја обезбедат целата инфраструктура, со комплетна услуга на администрација и оддржување, по принципот на outsourcing, со месечно плаќање само на уредите што ги користат и во износи што соодветствуваат на обемот на користењето.
  Ослободете се од придружните проблеми, фокусирајте се на растот и развојот.

 • DIGITAL SIGNAGE

  Digital signage е нов вид комуникација што овозможува можност за пласирање информации на вистинско место, во вистинско време. На овој начин, можно е да ја пренесете вашата порака на голем број луѓе кои ќе дојдат во контакт со мрежата на екрани поставени на различни места. Примената на digital signage е најголема во:

  • Трговски центри, малопродажни објекти, супермаркети;
  • Медицински и здравствени установи, здравствени домови, болници;
  • Аеродроми, железнички и автобуски станици, пристаништа;
  • Корпоративни згради и канцеларии;
  • Спортски и рекреативни објекти;
  • Јавни места, паркови и
  • Управување со сообраќај

 • GEOLOCATION SERVICES (G#)

  За повеќе за ова решение кликнете на 
  овде

MANAGED SERVICES РЕШЕНИЈА

 • mNOC (MANAGED NETWORK OPERATIONS CENTER)

  Managed Network Operations Center (mNOC) – Центарот за надгледување на корисничката IT инфраструктура обезбедува поддршка 24 часа, 7 дена во неделата, во текот на целата година. Нашите вработени реагираат на аларми и на проблеми што можат да се јават кај клиентите и обезбедуваат брзо информирање и одговори на сите прашања и нејаснотии. Стандардни услуги во нашата понуда:

  ERROR CONTROL (Контрола на грешки)

  Имајте детален увид во состојбата со инфраструктурата – mNOC обезбедува покриеност на сите сервиси во инфраструктурата (мрежа, datacenter, апликации, десктоп);
  Откријте го проблемот пред да се појави - mNOC обезбедува исклучително строги нивоа на SLA за откривање, препознавање и известување, и
  Откријте ја грешката пред да се случи – со проактивен надзор mNOC може да се детектираат потенцијални проблеми на инфраструктурата пред несаканиот настан/инцидент.

  PERFORMANCE CONTROL (Контрола на перформанси)

  Препознајте ги тесните грла – mNOC ги препознава тесните грла во инфраструктурата што ги забавуваат стандардните деловни процеси и влијаат врз нивната нормална работа; и
  Оптимизирајте ја инфраструктурата – наместо вложување во инфраструктурен капацитет, со mNOC можете да ја оптимизирате постојната инфраструктура за да обезбедите адекватни перформанси каде и кога тие ви се потребни.

  ROOT CAUSE ANALYSIS – Ако вашиот систем и деловните апликации доживуваат забавеност во работата или имате проблеми во комуникацијата, со анализа на причините го детектираме изворот на проблемот за тие повеќе да не се повторуваат. На тој начин овозможуваме ефикасен увид во консолидираниот статус на услугата и во перформансите на услугата.

 • SOC (SECURITY OPERATIONS CENTER)

  Во услови што денес владеат на пазарот, IT Security не може да биде само уште една од функциите на IT, туку претставува клучен елемент за урамнотежено и сигурно работење на компанијата. SOC ви овозможува да го направите основниот оперативен чекор за да ја зголемите безбедноста на системот, постигнете висок степен на видливост на целиот систем и со само тоа, да ги намалите ризиците што произлегуваат од работењето. Освен што активно се следи работата на системот, низ оваа функција Сага обезбедува филтрирање, пронаоѓање на корелација и фокусирање на вистинските инциденти. SOC услугата на Сага се приспособува кон специфичностите на секое опкружување и на секоја организација. Нашите експерти за безбедност активно работат со секој корисник за да може на вистински начин се анализираат нивните барања и за да се обезбеди целосна покриеност на сите сигурносни аспекти на системот.

 • MANAGED IT INFRASTRUCTURE (DATACENTER OUTSORCING)

  Вложувањето во IT инфраструктурата и нејзиното одржување многу често е голема ставка во буџетот на секоја компанија. Сразмерно на големината на компанијата се зголемува и потребата за вложување во нејзина инфраструктура. Животниот циклус на дата-центар опремата, а со самото тоа и инвестициониот циклус се повторуваат на неколку години. Се појавуваат нови технологии и се отвораат нови можности за унапредување на работењето за што е потребно да се вложат дополнителни средства, знаење и луѓе.
  Со Managed IT Infrastructure services на САГА ви се дава можност на едноставен начин да одговорите на предизвиците на унапредувањето:

  • OUTSOURCING – Плаќајте ја опремата во текот на периодот на експлоатација, со обезбедени услуги на одржување, администрација, со гарантирано ниво на сервис (SLA)
  • ЗНАЕЊЕ И ЛУЃЕ – Нашите инженери од разни области на IT операциите кои поседуваат повеќе од 300 сертификати, ангажирано и со примена на сите потребни знаења ќе управуваат со вашата IT инфраструктура на начин што соодветствува на потребите на вашето работење.

 • MANAGED IT OPERATIONS

  Брзите технолошки иновации се составен дел од работењето на компаниите од различни профили, големини и индустрии. За да бидете конкурентни, меѓу другото, вашето работење треба да биде поддржано со флексибилни IT операции. Една од најочигледните промени кон која е потребно да се приспособите е дигитализацијата. Без вистински одговор на овој предизвик останувате надвор од пазарот, а со самото тоа останувате без сите расположливи можности за и понатаму да го унапредите и развивате својот бизнис. Можете ли самите да се преселите во дигиталниот свет?

 • MOBILE DEVICE MANAGEMENT

  Времето кога компјутерите беа главна алатка за деловна комуникација и работа веќе долго време е зад нас. Мобилните телефони, таблетите и дигиталните часовници денес се уреди што претставуваат стандард на секоја корпоративна мрежа. Комуникацијата по пат на мобилни уреди одамна го презеде водството од традиционалните канали, како што се компјутерите и фиксната телефонија. Mobile Device Management обезбедува целосно управување со мобилните уреди и со мрежата што тие ја користат, лесен и безбеден пристап до системот, без оглед од каде му пристапуваат вработените во вашата компанија.

 • MANAGED WORKPLACE

  Колку ви се стари корисничките компјутери и лаптопи? Дали се под гаранција? Дали софтверот ви е лиценциран на сите уреди? Колку трошите на компјутери, монитори, глувчиња, тастатури, печатари, телефони...?
  За да биде функционално, секое работно место мора да биде соодветно опремено. Вложувањето во опремата на работното место е трошок што е неопходен за да може секој нов вработен да го даде својот максимум во извршувањето на доделените задачи. Опремувањето на работното место некогаш може да биде задача што одзема многу време, кое вашиот IT персонал може да го искористи за други поважни активности.

 • SMALL BUSINESS SOLUTIONS

  Секоја мала фирма работи со цел да напредува и да расте. За да биде можно тоа, покрај желбата, работата и мотивацијата, неопходни се и одредени вложувања. Решенијата на Сага им даваат можност на малите фирми да ја обезбедат целата инфраструктура, со комплетна услуга на администрација и оддржување, по принципот на outsourcing, со месечно плаќање само на уредите што ги користат и во износи што соодветствуваат на обемот на користењето.
  Ослободете се од придружните проблеми, фокусирајте се на растот и развојот.

 • DIGITAL SIGNAGE

  Digital signage е нов вид комуникација што овозможува можност за пласирање информации на вистинско место, во вистинско време. На овој начин, можно е да ја пренесете вашата порака на голем број луѓе кои ќе дојдат во контакт со мрежата на екрани поставени на различни места. Примената на digital signage е најголема во:

  • Трговски центри, малопродажни објекти, супермаркети;
  • Медицински и здравствени установи, здравствени домови, болници;
  • Аеродроми, железнички и автобуски станици, пристаништа;
  • Корпоративни згради и канцеларии;
  • Спортски и рекреативни објекти;
  • Јавни места, паркови и
  • Управување со сообраќај

 • GEOLOCATION SERVICES (G#)

  За повеќе за ова решение кликнете на 
  овде


MANAGED SERVICES

Кои се придобивките од овие услуги?

Многу години наназад, светските компании тежнеат кон тоа да се посветат само на она што е нивна основна дејност. Она што не е, го препуштаат на фирми што се специјализирале за таа работа. На тој начин добиваат врвна поддршка, знаење и стручност, како и дополнително слободно време и енергија што може да ги вложат во активности што им носат профит.


MANAGED SERVICES

Кои се придобивките од овие услуги?

Многу години наназад, светските компании тежнеат кон тоа да се посветат само на она што е нивна основна дејност. Она што не е, го препуштаат на фирми што се специјализирале за таа работа. На тој начин добиваат врвна поддршка, знаење и стручност, како и дополнително слободно време и енергија што може да ги вложат во активности што им носат профит.


DIGITAL SIGNAGE БРОШУРА

Digital signage е вид на комуникација која е:

 

 • интерактивна
 • ажурна во секој момент
 • мултифункционална
 • тивок продавач
 • продолжение на стратегијата на брендот

 

КОНТАКТ