PCS

Покрај Azure инфраструктурни и колаборациски сервиси ние нудиме и Microsoft on-premises и хибридни решенија. Пример за таков тип на архитектурно решение:

PCS

Покрај Azure инфраструктурни и колаборациски сервиси ние нудиме и Microsoft on-premises и хибридни решенија. Пример за таков тип на архитектурно решение:

ПРОИЗВОДИ

 • Azure

  Сет од јавни cloud сервиси и решенија што им помагаат на организациите полесно, побрзо и поевтино да ги надминат своите деловни предизвици. Azure е сигурна и флексибилна платформа на која се врши развој, примена и управување со апликации на јавната мрежа.

 • Office 365

  Microsoft Office e комплет софтверски пакети наменети за развојот на вашето работење, кои се понудени во форма на претплатнички сервиси што во својот состав имаат и разни други cloud-based софтвери, како што се Exchange Server, Skype for Business, SharePoint и многу други.

 • Microsoft AD

  Посебно развиен сервис за компјутерските мрежи Windows, кој брзо и успешно врши автентикација и авторизација на сите корисници и компјутери на таков тип на мрежи, притоа доделувајќи ги и извршувајќи ги зададените сигурносни правила.

 • Microsoft Exchange

  Колаборативен сервис што овозможува услуги на сигурна и брза размена на електронски пораки и датотеки, како и организација на календар.

 • Azure

  Сет од јавни cloud сервиси и решенија што им помагаат на организациите полесно, побрзо и поевтино да ги надминат своите деловни предизвици. Azure е сигурна и флексибилна платформа на која се врши развој, примена и управување со апликации на јавната мрежа.

 • Office 365

  Microsoft Office e комплет софтверски пакети наменети за развојот на вашето работење, кои се понудени во форма на претплатнички сервиси што во својот состав имаат и разни други cloud-based софтвери, како што се Exchange Server, Skype for Business, SharePoint и многу други.

 • Microsoft AD

  Посебно развиен сервис за компјутерските мрежи Windows, кој брзо и успешно врши автентикација и авторизација на сите корисници и компјутери на таков тип на мрежи, притоа доделувајќи ги и извршувајќи ги зададените сигурносни правила.

 • Microsoft Exchange

  Колаборативен сервис што овозможува услуги на сигурна и брза размена на електронски пораки и датотеки, како и организација на календар.

ИНДУСТРИИ
OFFICE 365 БРОШУРА

Microsoft Office 365 претставува целосна канцеларија на cloud на која може да пристапите во било кое време и од било кое место, со било кој уред. Дознајте повеќе за нашите пакети и начинот за лиценцирање.


РЕФЕРЕНЦИ

ВЕНДОРИ

КОНТАКТ